A három test

Szerző: | okt 18, 2023

Legtöbbünkben felmerül a kérdés, vajon a testnek van-e lelke? A jógi kétségtelenül azt felelné, hogy „Lélek vagyok, amely testet öltött.” A jógafilozófia a testet a lélek járművének tekinti a megvilágosodás felé vezető úton, és azt tárgyalja, hogy nem csak egy, hanem három test létezi, mindegyik finomabb, mint az előző.

1.) Fizikai test =Anamaja kósa, vagy étel-réteg. Ez látható, sűrű test, amely megszületik, növekszik,változik, leépül és azután meghal, az alkotó elemek visszatérnek a földbe és a táplálékkörbe. A fizikai testnek szentelt figyelem alapján, a kívülálló arra a következtetésre juthatna, hogy a jóga a test dicsőítése, holott a cél a fizikai testnek az elme tudatos ellenőrzése alá vonása. Így mindkettőt magasabb szellemi tevékenységekre lehet használni. A fizikai testtel való megfelelő törődés elengedhetetlen a fejlődéshez. Ez a test egy rétegből áll, ÉTEL-rétegnek is nevezik. „ Amint az ember elavult ruháit eldobja, és új öltözéket vesz, úgy hagyja el elavult testeit a testet öltött Én…” ( Bhagavad Gitá 2-22)

2.) Asztráltest: minden élőlénynek van asztrálteste. Ez a fizikai testhez finom fonalon keresztül kapcsolódik, rajta keresztül halad az életáram (Prána). Amikor a fonal elszakad, az asztráltest eltávozik és a test meghal. Az Asztráltest 3 rétegből tevődik össze:

    • A Prána réteg: Pránamája-kósának nevezik, éteri testnek is mondják, finomabb, mint az étel-réteg (azaz a látható fizikai test), de formájában hasonló. 72 ezer nádi, energia csatorna hálózza be, ezen keresztül áramlik a prána, életerő energia. Ebben a rétegben olyan érzeteket tapasztalunk meg, mint a hideg és meleg, éhség és szomjúság.
    • Mentális réteg: Manómaja- kósa, magába foglalja az elmét, valamint az ösztönös és a tudatalatti területeket is. Ez a réteg tartja fenn mindennapi életünk automatikus működését. Természeténél fogva nagyon nyugtalan, mivel folytonosan bombázzák az öt érzékből érkező ingerek. Ebben a rétegben a gondolkodást, a kételkedést, a vidámságot, a depressziót és a tévedést tapasztaljuk meg.
    • Intellektuális réteg: Vidnyánamája-kósa. Az értelem ellenőrzi és irányítja az elmét. Itt történik a megkülönböztetés és a döntéshozatal, és halad lefelé a durvább rétegek felé. Az ego –„akinek hiszem magam, az vagyok” érzete tartózkodik itt.

3.) Okozati test: egy rétegből áll. Ánandamája-kósának, azaz Boldogság-rétegnek is nevezik. Sőt, Csíra-testnek is nevezik. Éppen úgy, ahogyan egy mag vagy gumó önmagán belül tartalmazza annak a növénynek a pontos tervrajzát, amelyet teremni fog, az okozati test is így tárolja a finom benyomásokat karma formájában. Ezek a finom benyomások irányítják a másik két test kialakulását és növekedését, és meghatározzák az új születés minden vonatkozását. A halál időpontjában az Okozati és az Asztrál-test (amelyek együtt maradnak) elválnak a fizikai testtől. Ebben a rétegben a boldogság és az öröm tapasztalatai lakoznak.